Otvorená hodina v ZŠ spojená so zápisom detí do 1. ročníka

21.01.2015 15:32

22. 01. 2015  o 10,30 hodine sa v budove ZŠ s MŠ bude konať otvorená hodina v 1. ročníku spojená so zápisom detí do 1. ročníka.