Tanečný krúžok - Hopkáčik

vedenie krúžku : PaedDr. Beata Blaškovičová

frekvencia: 1x dvojtýždenne

 

 

 

 

Počítačový krúžok

vedenie krúžku: Darina Bieliková