Organizácia dňa

 

 

 

 

7,30 – 9,00 h    čas schádzania sa všetkých detí materskej školy, čas výberu hier, hrových činností,

edukačných aktivít v  malých skupinkách, 

 osobná hygiena, pohybové a relaxačné cvičenia

 

9,00 – 9,30 h    osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – desiata, osobná hygiena

 

9,30 –11,45 h    hry, hrové činnosti a edukačné aktivity v malých skupinkách,

                        osobná hygiena, pobyt detí vonku – pohybové aktivity, vychádzka

 

11,45 – 12,30 h   osobná hygiena, stolovanie, stravovanie – obed, osobná hygiena

 

12,30 – 14,30 h  odpočinok, edukačné aktivity v malých skupinách, osobná hygiena

 

14,30 – 16,00 h  stolovanie, stravovanie – olovrant, osobná hygiena, hry a hrové

                         činnosti, ukončenie edukačných aktivít, upratovanie,  

                         rozchádzanie sa detí