Pre rodičov

 

Máte doma predškoláka ?

 

 

Budúci prvák by mal vedieť

* samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky

* správne vyslovovať všetky hlásky

* vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách

* kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené

* nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi

* vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy

* rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu

* naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku

* vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

* orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"

 

 

Ako by sa mal budúci prvák správať

* Vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 - 20 minút

* Začatú prácu alebo hru dokončí. Nezačína neustále niečo nové, neodbieha

* Na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov)

* Väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý

* Nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť bez bitky, hádky, vzdorovitosti

* V jeho správaní by sa nemali objavovať zlozvyky (cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, pokašliavanie, žmurkanie)

* Nezajakáva sa pri reči

* Nepomočuje sa