ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ

 

Ak je neprítomnosť dieťaťa v MŠ rodičovi vopred známa, nahlási to vedúcej školskej jedálni, ktorá následne odhlási dieťaťa na príslušný počet dní z MŠ a zo stravy. Ak je neprítomnosť dieťaťa v MŠ náhla, nepredvídaná, odhlasuje dieťa rodič zo stravy telefonicky – 7735136 v čase medzi 7.30 - 8.00 hod.  Pokiaľ rodič dieťa v prvý deň jeho neprítomnosti do 8.00 hod. neodhlási ,je mu na tento deň započítaná plná stravná jednotka. Je to z toho dôvodu, že netušíme dôvod neprítomnosti dieťaťa a pokiaľ by ste napríklad len zaspali a my by sme dieťa odhlásili ,nemalo by dieťa pri vašom neskoršom príchode zabezpečenú stravu.

 

Stravná jednotka na deň je   1,19 €