Informácie o nás

 

 

Vítame Vás na  internetovej stránke Materskej školy v Čake.

 

Pomocou nej sa Vám budeme snažiť priblížiť život v našej materskej škole, dozviete sa tu

základné info o materskej škole, prinesie Vám aktuálne oznamy, foto z rôznych akcií, ktoré v

nej realizujeme.

 

Naša MŠ sa nachádza v jednej budove so  ZŠ,  s ktorou tvorí  jeden právny subjekt. Poskytuje

predprimárne vzdelávanie deťom od 2 - 6 rokov a deťom s odloženou alebo dodatočne odloženou povinnou

školskou dochádzkou. Edukácia v materskej škole prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu

"Veselé sovíčatá"

 

Materská škola má celodennú prevádzku. Prevádzka v materskej škole je od 7,30 - 16,00 hod.

 

V  školskom roku 2O15/2016 máme 1 triedu, v ktorej je prijatých 15 detí .

 

 

Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.