Logopedická starostlivosť

 

 

Je zabezpečená v spolupráci s Mgr. O. Sersenovou – klinická logopedička

Cieľom je venovať pozornosť  logopedickej  prevencii a odstraňovanie porúch reči u detí

Prebieha   1x mesačne