Náš tím

Darina Bieliková

zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ:

Telefón: 036 7735 128

Email: caka.ms@gmail.com

PaedDr. Beata Blaškovičová

učiteľka MŠ:

Telefón: 0903 861 984

Email: caka.ms@gmail.com

           beablaskovicova71@gmail.com