Darina Bieliková

zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ:

Telefón: 036 7735 128

Email: caka.ms@gmail.com