Športová olympiáda materských škôl 2013

21.06.2013 14:44

Dňa  8. júna 2013  sa v našej obci na futbalovom štadióne  konal

III. ročník Športovej olympiády materských škôl mikroregiónu „LAURENTIUS“

 

Organizátorom bola  MŠ Čaka, Rodičovské združenie pri MŠ Čaka a Obec Čaka

Deti z materských škôl súťažili v 2 kategóriach -  chlapci, dievčatá

Našu materské školu reprezentovali: Emka Špaňová

                                                      Peťka Turanská

                                                      Romanka Bučková

                                                       Majko  Bihari

                                                      Jurko Žindeľ

Súťažné disciplíny športovej olympiády:

 • Skok vo vreci na 10 m
 • Beh na 40 m z vysokého štartu
 • Hod loptičky do cieľa
 • Prekážková dráha

Hodnotenie: bodovalo sa umiestnenie všetkých pretekárov podľa počtu prihlásených materských škôl. Pri počte 4 materských škôl bolo bodovanie  v jednotlivých disciplínach 4, 3, 2, 1. Body dievčat   a chlapcov sa spočítali pri celkovom hodnotení poradia MŠ.

Pre deti boli pripravené aj rôzne doplnkové aktivity a jednou z nich bola aj ukážka namaskovania zranenia dobrovoľníkmi zo SČK Levice ako i ukážky poskytnutia prvej pomoci.

 

Víťazná materská škola získala:

„P U T O V N Ý  P O H Á R  S T A R O S T U  O B C E“

Pretekári na 1., 2., 3., 4.  mieste za umiestnenie v jednotlivých športových disciplínach získali medaile, diplomy a vecné ceny

Športové družstvá ( materské školy) za 1., 2., 3., 4. miesto v celkovom poradí získali pohár, diplom a vecnú cenu

Starostovia jednotlivých obcí dostali pamätné listy.

Športovej olympiády sa zúčastnili deti z Materskej školy Čaka, Málaš, Tekovské Lužany a Plavé Vozokany.

 

Bodové hodnotenie jednotlivých MŠ:

MŠ Čaka  získala spolu 22 bodov, MŠ Málaš získala spolu 22 bodov, MŠ Tekovské Lužany získala spolu 22 bodov a MŠ Plavé Vozokany získala spolu 14 bodov. Nakoľko 3 materské školy mali zhodný počet bodov nasledovalo zopakovanie ešte jednej disciplíny. Losovaním bola vybratá disciplína Beh na 40m – chlapci.  Poradie jednotlivých materských škôl  bolo nakoniec nasledovné:

1.miesto MŠ Tekovské Lužany

2. miesto MŠ Málaš

3. miesto MŠ Čaka

4. miesto MŠ Plavé Vozokany

 

„Putovný pohár starostu obce“  si odniesla MŠ Tekovské Lužany

 Ďakujeme všetkým, ktorí sa Športovej olympiády materských škôl zúčastnili - deťom, rodičom, sponzorom a všetkým, ktorí nám pomáhali.

 

 

Športová olympiáda materských škôl mikroregiónu „LAURENTIUS“

Výsledková listina III. ročníka súťaže – 08.06.2013

 

 

 

 1. Beh na 40 m – dievčatá

Umiestnenie

Meno a priezvisko

Poradie

Materská škola

 1. miesto

Saška Debnárová

1

Tekovské Lužany

 1. miesto

Emka Špaňová

2

Čaka

 1. miesto

Viktória Plešinská

3

Málaš

 1. miesto

Ninka Hindická

4

Plavé Vozokany

 

 1. Beh na 40 m – chlapci

Umiestnenie

Meno a priezvisko

Poradie

Materská škola

 1. miesto

Janko Fajnor

1

Tekovské Lužany

 1. miesto

Róbert Gyepes

2

Málaš

 1. miesto

Majko Bihari

3

Čaka

 1. miesto

Marko Remeta

4

Plavé Vozokany

 

 1. Hod lopty do cieľa – dievčatá

Umiestnenie

Meno a priezvisko

Body

Materská škola

 1. miesto

Emka Špaňová

4

Čaka

 1. miesto

Viktória Plešinská

3

Málaš

 1. miesto

Viktória Buchlovičová

2

Plavé Vozokany

 1. miesto

Saška Debnárová

1

Tekovské Lužany

 

 1. Hod lopty do cieľa – chlapci

Umiestnenie

Meno a priezvisko

Body

Materská škola

 1. miesto

Janko Fajnor

4

Tekovské Lužany

 1. miesto

Romanko Kotlár

3

Plavé Vozokany

 1. miesto

Róbert Németh

2

Málaš

 1. miesto

Majko Bihari

1

Čaka

 

 1. Skok vo vreci – dievčatá

Umiestnenie

Meno a priezvisko

Poradie

Materská škola

 1. miesto

Peťka Turanská

1

Čaka

 1. miesto

Isabel Fajnorová

2

Tekovské Lužany

 1. miesto

Viktória Plešinská

3

Málaš

 1. miesto

Viktória Buchlovičová

4

Plavé Vozokany

 

 1. Skok vi vreci – chlapci

Umiestnenie

Meno a priezvisko

Poradie

Materská škola

 1. miesto

Jurko Žindeľ

1

Čaka

 1. miesto

Romanko Kotlár

2

Plavé Vozokany

 1. miesto

Paľko Rigo

3

Málaš

 1. miesto

Mirko Mokoš

4

Tekovské Lužany

 

 1. Prekážková dráha – dievčatá

Umiestnenie

Meno a priezvisko

Čas

Materská škola

 1. miesto

Viktória Plešinská

11:11

Málaš

 1. miesto

Romanka Bučková

11:59

Čaka

 1. miesto

Isabel Fajnorová

11:80

Tekovské Lužany

 1. miesto

Ninka Hindická

19:05

Plavé Vozokany

 

 1. Prekážková dráha – chlapci

Umiestnenie

Meno a priezvisko

Čas

Materská škola

 1. miesto

Paľko Rigo

10:03

Málaš

 1. miesto

Mirko Mokoš

11:56

Tekovské Lužany

 1. miesto

Marko Remeta

13:93

Plavé Vozokany

 1. miesto

Jurko Žindeľ

14:33

Čaka