Úcta k starším

10.10.2013 13:25

Dňa 27.10.2013 bude v kultúrnom dome posedenie dôchodcov pri príležitosti "Úcty k starším". Aj naše deti si pre starých rodičov pripravujú krásny kultúrny program .